Michal Rybanský
riaditeľ a duša festivalu

Katka Šarafínová
PR a marketing

Dominik Besler
videomaker

Zuzka Stromková
fotografka

Zuzka Kokavcová
objednávky a faktúry

Jana Čížová
social media